Szkolenie w zakresie pracy metodą projektu i aplikowania o środki UE

14 listopada 2015 r.


W ramach działalności Fundacji PRO EUROPAE BONO przedstawiciele przemyskiego Instytutu Heurystycznego Rozwoju rozpoczęli cykl nieodpłatnych szkoleń w zakresie pracy metodą projektu oraz zasad aplikowania o środki z funduszy strukturalnych.

W szkoleniu, odbywającym się w weekendy, wezmą udział przedstawiciele zaproszonych firm – Członków Klastra oraz organizacji pozarządowych. Na przestrzeni kilku miesięcy odbędzie się 50 godzin szkoleń i warsztatów dla 18 osób z 6 podmiotów.