SSE SIRET zainteresowana współpracą

16 września 2016 r.


W dniu 14 września miało miejsce spotkanie przedstawicieli Fundacji PRO EUROPAE BONO z delegacją miasta Siret (Rumunia), którego władze uruchomiły na terenach przygranicznych z Ukrainą pierwszą w Rumunii Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Podczas spotkania omówiono wstępny zarys współpracy biznesowej, uwzględniającej plany wizyty studyjnej wyselekcjonowanej grupy polskich przedsiębiorców celem wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania i funkcjonowania firm w SSE.

W najbliższym czasie strona rumuńska przygotuje zarówno ofertę takiej wizyty, jak również szczegółowe informacje na temat możliwości i korzyści wynikających z inwestowania w SSE SIRET. Na tym etapie zbyt wczesnym byłoby sądzić, że znajdzie się grupa polskich inwestorów gotowych do natychmiastowej ekspansji na rynki rumuński i ukraiński, jakkolwiek z punktu widzenia Klastra i jego możliwości oferta ta może zrodzić interesujące implikacje.