Powstanie Klastra Przedsiębiorców "PERSPEKTYWA INNOWACJI"

30 grudnia 2014 r.


Podczas spotkania organizacyjnego zorganizowanego pod auspicjami Fundacji PRO EUROPAE BONO grupa przedsiębiorców osobowo lub strukturalnie powiązanych z działalnością Fundacji podpisała umowę partnerską zawiązującą strukturę Klastra Przedsiębiorców “PERSPEKTYWA INNOWACJI”.

W czasie spotkania przedyskutowano i przyjęto Statut Klastra oraz wyłoniono zespół roboczy w składzie Katarzyna Wójcik, Paweł Kudroń i Paweł Wolicki, którego zadaniem będzie opracowanie kodeksu etycznego, dokumentacji i procedur Klastra.