Pierwszy rok działalności Klastra

30 grudnia 2015 r.


Podczas posiedzenia Rady Klastra podsumowano pierwszy rok działalności. Mając na uwadze, że wszystkie podjęte aktywności opierały się na pracy zespołu Koordynatora – Fundacji PRO EUROPAE BONO, zaangażowanego czynnie w szeroko zakrojone działania projektów własnych, należy uznać, że jakkolwiek ilość członków jeszcze o tym tak mocno nie świadczy, Klaster nasz jest dobrze przygotowany do realizacji zadań, jakie stawia przed sobą na rok 2016.

Jesteśmy przekonani, że ustawiczne i konsekwentne budowanie zespołu, oferty i zaplecza pozwoli nam poszerzać ideę klasteringu wśród przedsiębiorców, dając im narzędzia i fora niezbędne do samorozwoju i kooperacji.

 

Wszystkim przedsiębiorczym na ten nadchodzący rok
życzymy
spełnienia planów, sprawnej realizacji projektów

i skutecznego rozwoju działalności!

Do siego Roku!