Opracowanie dokumentacji i procedur Klastra

27 maja 2015 r.


Zespół roboczy Klastra przedstawił, a Zarząd Fundacji PRO EUROPAE BONO jako Koordynatora Klastra przyjął w dniu dzisiejszym wzory dokumentacji oraz opis procedur Klastra, a w szczególności:

  • Księgę Członków Klastra
  • Deklarację Członkostwa
  • Wzór zaproszenia nowego Członka
  • Wzór informacji o płatności składek
  • Wzór Certyfikatu Członkostwa
  • Wzór papieru firmowego
  • Księgę Procedur Klastra

W ten sposób Klaster Przedsiębiorców zyskał zespół narzędzi, niezbędnych do dalszego rozwoju w ujęciu ilościowym i jakościowym.