Miasto Togliatti z Rosji zaprasza przedsiębiorców

14 kwietnia 2016 r.


Kilka dni temu doszło do podpisania listu intencyjnego między Fundacją PRO EUROPAE BONO a władzami rosyjskiego miasta Togliatti, drugiego co do wielkości miasta obwodu samarskiego. W efekcie rozmów zarysowała się oferta organizacji misji gospodarczej do Rosji, mającej służyć nawiązaniu bliższych kontaktów w zakresie wymiany doświadczeń, know-how oraz handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej branży samochodowej, petrochemicznej i chemicznej (przetwórstwo azotu), jak również nowych technologii, w tym nanotechnologii.

W najbliższych miesiącach podjęte będą działania, zmierzające do uściślenia planu takiej wizyty oraz wyspecyfikowania firm zainteresowanych tego rodzaju kontaktami. Planowany termin realizacji misji określono na 1 kwartał 2017 roku.

Niniejszym chcemy podziękować Panu Sergiuszowi Sobieskiemu, przedsiębiorcy z Warszawy, za wsparcie i pilotaż procesu nawiązywania współpracy z miastem Togliatti.