Konsorcjum „Kraking”

06 maja 2016 r.


Z przyjemnością informujemy, że jednym z owoców naszej działalności staje się z dniem dzisiejszym Konsorcjum KRAKING - nowa inicjatywa, realizowana przez zespół przedsiębiorstw, będących członkami Klastra, będąca przemyślaną strategią ekologiczną, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów w najtrudniejszym jak dotąd do zutylizowania segmencie odpadów komunalnych w oparciu o nieuciążliwą dla środowiska polską myśl technologiczną.

Na czele konsorcjum stoi PW HEROS, które w ramach prowadzonej działalności oferuje instalacje do termo katalitycznego krakingu odpadowych tworzyw sztucznych na komponent KTS-F, co stanowi jeden ze sposobów wdrażania przyjaznych dla środowiska technologii i procesów recyklingu odpadów, w wyniku których odpady są wykorzystywane jako surowiec.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia stworzy możliwość rozwiązania problemu narastającej ilości wytwarzanych i jak dotąd nie przetwarzanych skutecznie tworzyw sztucznych poliolefinowych (LDPE, LLDPE, HDPE, PP). Odpady te będą przetwarzane na komponent tworzyw sztucznych KTS-F, co umożliwia odzyskanie surowca jak i energii zawartej w tych odpadach, a tym samym przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia ilości składowanych tworzyw sztucznych na składowiskach odpadów.

Powstały produkt finalny stanowi cenny komponent do dalszego wykorzystywania:

  • w przemyśle rafineryjnym do produkcji paliw
  • w przemyśle chemicznym
  • z niewielkimi modyfikacjami - do celów grzewczych w instalacjach zasilanych mazutem
  • jako tanie paliwo alternatywne (wysoka kaloryczność i minimalna zawartość siarki)

Konsorcjum Kraking zamierza opracować i wdrożyć program umożliwiający implementację tej technologii z wykorzystaniem różnych metod finansowania – od funduszy unijnych przez krajowe, aż po preferencyjne produkty bankowe.

Życzymy zatem skuteczności i sukcesu!