Koniec szkolenia i początek współpracy - w jednym

30 stycznia 2016 r.


Dziś zakończyło się szkolenie realizowane przez Instytut Heurystycznego Rozwoju s.c. A.Balicka i Wspólnicy na rzecz przedstawicieli Członków Klastra obejmujące tematykę pracy metodą projektu oraz metodyki aplikowania o fundusze strukturalne UE.
Wszyscy Uczestnicy – po uprzednim teście sprawdzającym poziom nabytek wiedzy – otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Jednocześnie spółka IHR otrzymała informację, że decyzją Koordynatora na podstawie złożonej w dniu 25 stycznia Deklaracji Uczestnictwa została zaliczona w poczet członków Klastra „PI”.

Instytut Heurystycznego Rozwoju oferuje kompleksową obsługę inwestycyjno-doradczo-szkoleniową obejmującą:

  • kompetentne przygotowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych środkami wsparcia w ramach funduszy unijnych, funduszy krajowych i funduszy innych donorów
  • profesjonalne opracowanie i wykonanie biznes planów, analiz strategicznych, studiów wykonalności, strategii rozwoju 
  • wysokiej klasy szkolenia dedykowane.