Domena Klastra

04 czerwca 2015 r.


Od dziś Klaster posiada własną domenę: perspektywa-innowacji.pl

Uruchomiono też 3 adresy mailowe: biuro@perspektywa-innowacji.pl, koordynator@perspektywa-innowacji.pl oraz rada@perspektywa-innowacji.pl

W najbliższym czasie zostaną zlecone prace nad uruchomieniem podstawowej informacji o Klastrze w sieci.