Wydarzenia

SSE SIRET zainteresowana współpracą

W dniu 14 września miało miejsce spotkanie przedstawicieli Fundacji PRO EUROPAE BONO z delegacją miasta Siret (Rumunia), którego władze uruchomiły na terenach przygranicznych z Ukrainą pierwszą w Rumunii Specjalną Strefę Ekonomiczną. Podczas spotkania omówiono wstępny zarys współpracy biznesowej....

Nowa odsłona strony Klastra

Od dziś działa w cyberprzestrzeni nowa odsłona naszej strony. Można na niej znaleźć szczegółowe informacje o naszej ofercie, naszych Członkach i podejmowanych działaniach.

Nowy program realizowany w ramach Klastra

Zintegrowany Program Implementacji KTS-F “Czysta Gmina – czysty zysk” to nowy projekt członków klastra, zrzeszonych w Konsorcjum “Kraking”, które zawiązało się w dniu 06 maja 2016 roku na bazie umowy PW HEROS i ASK FIDES, a w którym uczestniczą także inni członkowie Klastra...

Liczba Członków Klastra stale rośnie

W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy znaczące zainteresowanie członkostwem w Klastrze, co – jak rozumiemy – stanowi wyraz uznania dla naszej idei wielobranżowości i komplementarności.

Konsorcjum „Kraking”

Z przyjemnością informujemy, że jednym z owoców naszej działalności staje się z dniem dzisiejszym Konsorcjum KRAKING - nowa inicjatywa, realizowana przez zespół przedsiębiorstw, będących członkami Klastra...

Miasto Togliatti z Rosji zaprasza przedsiębiorców

Kilka dni temu doszło do podpisania listu intencyjnego między Fundacją PRO EUROPAE BONO a władzami rosyjskiego miasta Togliatti, drugiego co do wielkości miasta obwodu samarskiego. W efekcie rozmów zarysowała się oferta organizacji misji gospodarczej do Rosji...

Kancelaria Prawna Tomasz Lauzer członkiem Klastra

Od dziś Członkiem Klastra jest Kancelaria Prawna reprezentowana przez właściciela – mecenasa Tomasza Lauzera, z siedzibą w Rzeszowie. Kancelaria Prawna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych...

Klaster Przedsiębiorców się rozrasta

W oparciu o złożone w lutym deklaracje, decyzją Koordynatora Klaster zyskał nowych profesjonalnych członków w osobach:

Koniec szkolenia i początek współpracy - w jednym

Dziś zakończyło się szkolenie realizowane przez Instytut Heurystycznego Rozwoju s.c. A.Balicka i Wspólnicy na rzecz przedstawicieli Członków Klastra obejmujące tematykę pracy metodą projektu oraz metodyki aplikowania o fundusze strukturalne UE...

Pierwszy rok działalności Klastra

Podczas posiedzenia Rady Klastra podsumowano pierwszy rok działalności. Mając na uwadze, że wszystkie podjęte aktywności opierały się na pracy zespołu Koordynatora – Fundacji PRO EUROPAE BONO, zaangażowanego czynnie w szeroko zakrojone działania projektów własnych, należy uznać, że...

Nowi Członkowie Klastra

W ostatnich dwu miesiącach, w efekcie rozpoczętych działań marketingowych i zgodnie z polityką budowania Klastra nasze grono poszerzyło się o kilku nowych członków...

Szkolenie w zakresie pracy metodą projektu i aplikowania o środki UE

W ramach działalności Fundacji PRO EUROPAE BONO przedstawiciele przemyskiego Instytutu Heurystycznego Rozwoju rozpoczęli cykl nieodpłatnych szkoleń w zakresie pracy metodą projektu oraz zasad aplikowania o środki z funduszy strukturalnych.

Uruchomienie strony www

Po przerwie wakacyjnej ruszamy ze statyczną odsłoną strony www.perspektywa-innowacji.pl , gdzie znajdują się podstawowe informacje o ofercie i adresach Klastra.

Domena Klastra

Od dziś Klaster posiada własną domenę: perspektywa-innowacji.pl Uruchomiono też 3 adresy mailowe...

Opracowanie dokumentacji i procedur Klastra

Zespół roboczy Klastra przedstawił, a Zarząd Fundacji PRO EUROPAE BONO jako Koordynatora Klastra przyjął w dniu dzisiejszym wzory dokumentacji oraz opis procedur Klastra...

Mamy logotyp!

Zakończyły się prace związane z utworzeniem znaku graficznego i logotypu Klastra. W efekcie licznych konsultacji udało się stworzyć grafikę, która zdaniem autorów wyraża wszystkie najważniejse cechy, jakie sam w sobie winien nosić nasz Klaster.

Przyjęcie Kodeksu Etycznego Klastra

Podjęte przez zespół roboczy Klastra działania doprowadziły do przyjęcia „Kodeksu Etycznego”, którego zapisy określają oczekiwane od Członków standardy etyczne w zakresie pozytywnej konkurencji, partnerskiego współdziałania wewnątrz Klastra oraz tzw. kulturę przedsiębiorczości..

Powstanie Klastra Przedsiębiorców "PERSPEKTYWA INNOWACJI"

Podczas spotkania organizacyjnego zorganizowanego pod auspicjami Fundacji PRO EUROPAE BONO grupa przedsiębiorców osobowo lub strukturalnie powiązanych z działalnością Fundacji podpisała umowę partnerską zawiązującą strukturę Klastra Przedsiębiorców “PERSPEKTYWA INNOWACJI”.