Dołącz do Nas

Klaster Przedsiębiorców „Perspektywa Innowacji” świadomie nie narzuca sobie ograniczeń branżowych, strukturalnych czy terytorialnych. W zamierzeniu twórców stanowi formułę otwartą dla każdego człowieka i każdego podmiotu, który chce poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość kształtować rzeczywistość w skali osobistej, lokalnej czy globalnej.

W tym miejscu znajdziesz wszystkie dokumenty pozwalające przystąpić do Klastra.

Jak to zrobić?

  • Po zapoznaniu się ze Statutem Klastra oraz Kodeksem Etycznym należy rzetelnie wypełnić i właściwie podpisać Deklarację Członkostwa oraz dokonać wpłaty składki zgodnie z informacją.
  • Następnie skan wypełnionej deklaracji wysłać mailem na adres: klaster@perspektywa-innowacji.pl, zaś oryginał – wysłać pocztą na adres biura Koordynatora Klastra.
  • Wpływ właściwie wypełnionej deklaracji oraz składki członkowskiej w zasadzie kończą procedurę. Po zaakceptowaniu Uczestnika przez Koordynatora – otrzymuje on Certyfikat Uczestnictwa w Klastrze na dany rok kalendarzowy.

Zapraszamy do współpracy!

Dokumenty do pobrania: