Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEROS” Krzysztof Wyszyński

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEROS” Krzysztof Wyszyński rozpoczęło działalność w 2015r. Świadczy usługi w obszarze sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Krzysztof Wyszyński – właściciel

Adres: ul. Witosa 8/21, 39-200 Dębica

Tel: 605 292 956

e-mail: k.wyszynski@wp.pl