Platforma Wiedzy Sp. z o.o.

Platforma Wiedzy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzi działalność związaną  z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki a w szczególności doradztwo w procesach e-commerce.
Spółka oferuje:
•    zaangażowanie w realizacje projektów, 
•    świadczenie usług - doradztwo w procesach e-commerce 
•    kompleksową wiedzę na temat specyfiki rynku e –commerce w Polsce.
 

 

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Paweł Potoczek – prezes zarządu

Adres: ul. Pasjonatów 15, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo

Tel: 784 047 236

e-mail: p.potoczek@platformawiedzy.pl