MANAGEMENT GAMES Sp. z o.o.

Spółka rozpoczęła działalność w 2013r. w branży informatycznej i komputerowej. Świadczy usługi w obszarze oprogramowania komputerowego.

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Jan Wojtczak – prezes zarządu

Adres: ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo

Tel: 612 240 000

e-mail: biuro@zdrowoczesni.pl