Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Lauzer

Kancelaria Prawna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Podstawę i zakres czynności świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 507 t.j.).

Kancelaria utrzymuje także stały kontakt z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi i aplikantami. W chwili obecnej współdziała z kilkunastoma specjalistami z zakresu różnych dziedzin prawa, między innymi z wieloletnimi praktykami w zakresie prawa bankowego, handlowego, autorskiego, finansowego, podatkowego, ustaw o ochronie danych osobowych, nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolistycznych oraz innych działów prawa. Posiada również stały kontakt ze środowiskiem naukowym, w szczególności z wybitnymi specjalistami prawa gospodarczego i międzynarodowego w tym europejskiego.

Ideą nadrzędną realizowaną przez Kancelarię, jest przede wszystkim dobro zleceniodawcy, szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz pełne zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach. Udaje się to osiągnąć dzięki odpowiedniemu zapleczu technicznemu, organizacyjnemu i osobowemu, niezbędnemu do świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej.

Nowością w ramach usług prawnych jest prowadzenie spraw nietypowych łączących różne dziedziny prawa np. audyt ekonomiczno prawny dla inwestora strategicznego.

Ze swej strony zapewniamy rzetelną obsługę, doskonałą znajomość specyfiki polskiego prawa oraz obrotu gospodarczego, jak również dotrzymanie terminów i konkurencyjne warunki finansowe.

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Tomasz Lauzer – właściciel

Adres: ul. Paderewskiego 1j, 35-328 Rzeszów

Tel: (17) 85 86 013/(17) 85 86 014

e-mail: sekretariat@lauzer.pl