Instytut Heurystycznego Rozwoju A. Balicka i Wspólnicy Sp. J.

Instytut Heurystycznego Rozwoju Spółka Jawna jest firmą typu projektowego, która powstała w 2011 roku i jest wynikiem ewoluowania rozwiązań funkcjonalnych grupy Project Managerów, którzy realizując różnorodne projekty dla mikro, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kościelnych i pozarządowych, stworzyli niepowtarzalne zasoby wiedzy i doświadczenia.

Posiadamy stałych współpracowników w różnorodnych obszarach aktywności gospodarczej, naukowej, technicznej, społecznej, co umożliwia tworzenie profesjonalnych zespołów projektowych dla poszczególnych przedsięwzięć.

Współpracujemy z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi o różnych profilach.

Współpracując z naszymi partnerami stawiamy na nowe, innowacyjne rozwiązania. Naszą specjalnością są projekty realizowane dla mikro, małych i średnich firm. Preferujemy współpracę z firmami mikro i małymi, to jest z tą grupą przedsiębiorców, której najtrudniej jest "zaistnieć" w warunkach dużej konkurencji i dynamicznie zmieniającym się rynku.

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Adam Balicki - prokurent

Adres: ul. Katedralna 5, lok. 20/9, 37-700 Przemyśl

Tel: 504 741 203

e-mail: bok@instytuthr.biz