Fundacja PRO EUROPAE BONO

Fundacja została utworzona w 2013 r. w Dębicy. Jej misją jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego zjednoczonej Europy w oparciu o bezpośrednie kontakty pomiędzy ludźmi, firmami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami krajów Europy, aby w szerokiej perspektywie rozwoju w oparciu o różnorodność kultur, systemów prawnych i gospodarczych oraz doświadczeń grupowych i indywidualnych wykorzystywać wspólny potencjał w kierunku osiągania zrównoważonego rozwoju mieszkańców Europy.

Fundacja podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do realizacji misji w wymiarze strukturalnym, osobowym, projektowym i partnerskim. Z inicjatywy Fundacji powstały jak dotąd:

​Od maja 2016 roku Fundacja przejęła także pieczę prawną nad Dębickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (DUTW), działającym od 2006 roku. 

W ramach szeroko zakrojonego partnerstwa związanego z szerzeniem idei TECC oraz rozwojem współpracy w ramach ICEC – w okresie od lutego 2015 roku udało się nawiązać współpracę w niemal 50 podmiotami – samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu i firmami – z całej Europy. Kontakty te i wynikające z nich mozliwości budowania powiązań kooperacyjnych stanowią silny atut, przemawiający za szczególną rolą Fundacji w Klastrze Przedsiębiorców, w którym pełni ona funkcję Koordynatora działań, inicjatyw i aktywności marketingowej jego Członków.
 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz przystąpieniem do Klastra prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Paweł Kudroń – prezes Fundacji

Adres: 39-200 Dębica, ul. Konarskiego 10

tel: +48 14 600 48 48

e-mail: biuro@pro-europae-bono.pl