Fundacja Inteligentny Rozwój

Fundacja została założona w 2013r. w celu wsparcia działań na rzecz inteligentnego rozwoju.

Inteligentny rozwój oznacza uzyskanie lepszych wyników w dziedzinie:

  • edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji)
  • badań naukowych/innowacji (stworzenie nowych produktów i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu problemów społecznych)
  • społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Jan Wojtczak -

Adres: ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo

Tel: 612 240 000

e-mail: info@fundacja-ir.pl