EUREKA GROUP Sp. z o.o.

Spółka rozpoczęła działalność w 2000r. Eureka jest prorozwojową grupą szkoleniowo-doradczą wspierającą firmy nowoczesnymi rozwiązaniami B2B. Siłą Eureka Group jest unikalne połączenie innowacyjnego zaplecza biznesowego, jakim jest Eureka Technology Park, z odnoszącym sukcesy w zakresie pozyskiwania środków inwestycyjnych pionem Fundraisingu oraz znaną marką usług personalnych Eureka HR. Profesjonalne wsparcie technologiczne zapewnia pion IT z Eureka Data Center.

Koncentrujemy się na obszarach związanych z business development, strategiami personalnymi, zarządzaniem talentami, wdrażaniem innowacji i nowoczesnych technologii IT oraz pozyskiwaniem środków inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorstw. Ofertę grupy dopełnia kompleksowy outsourcing: HR Business Partner, Kadry i płace, BHP oraz IT.

Dane kontaktowe:

Osoba reprezentująca podmiot w Klastrze: Strugarek Andrzej – prezes zarządu

Adres: ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo

Tel: 612 240 000

e-mail: kancelaria@eurekagroup.pl