O nas

Samotnie jesteśmy kroplą. Razem tworzymy ocean!


 

Myśl ta i sens jej towarzyszący pojawia się często w działaniach Fundacji PRO EUROPAE BONO, która w 2014 roku doprowadziła do powstania Klastra Przedsiębiorców „Perspektywa Innowacji”.  Nie jesteśmy – jako Klaster - firmą czy stowarzyszeniem, jesteśmy grupą przedsiębiorczych osób, połączonych ideą współpracy w biznesie, z pełną świadomością faktu, iż podstawą sukcesu przedsiębiorczości jest kooperacja rzetelnych i uczciwych ludzi na rzecz samorealizacji, zaspokajania potrzeb i wspierania rozwoju społeczności, w jakiej funkcjonujemy.

Celem naszym jest wzajemne tworzenie przyjaznych warunków rozwoju środowiska przedsiębiorczości, z jednoczesnym angażowaniem ludzi nauki i biznesu, aby w efekcie doprowadzić do wprowadzania w życie nowych rozwiązań, nowych powiązań kooperacyjnych, nowych produktów czy usług.

Innowacyjność rozumiemy nie tyle jako proces, ale jako wszelkie nowe sposoby działania, przynoszące zmiany pozytywne, podnoszące jakość funkcjonowania firm i ludzi w nich funkcjonujących; coś co poprawia jakość życia.

Działalność Klastra polega na budowaniu konsorcjum podmiotów współtworzących otoczenie przyjazne dla Członków poprzez gotowość zaspokajania potrzeb przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach standardowo związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nasi Członkowie mają stworzone profesjonalne zaplecze wspierające we wszystkich procesach zarządzania, inwestowania, kooperacji i marketingu.

Temu celowi służy stale rosnąca grupa Partnerów Klastra – podmiotów, które jakkolwiek same nie prowadzą działalności gospodarczej, ale jednocześnie w których sferze działań problematyka przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego zajmuje istotne miejsce.

 

Drodzy Państwo!

Klaster Przedsiębiorców „Perspektywa Innowacji” świadomie nie narzuca sobie ograniczeń branżowych, strukturalnych czy terytorialnych. W zamierzeniu twórców stanowi formułę otwartą dla każdego człowieka i każdego podmiotu, który chce poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość kształtować rzeczywistość w skali osobistej, lokalnej czy globalnej.

Jesteśmy otwarci na każdego, kto zechce z nami tworzyć potęgę oceanu!